Thursday, June 28, 2012

Pakaian Yang Mulia-Mulia

Bil Jika bermimpi: Ta’bir 1 Seperti permata dan manikam atau pun barang warna sekalipun Alamat beroleh harta atau jadi penghulu, dan orang pun kasih akan dia. Jika tiada demikian nescaya beroleh anak laki-laki atau harta pusaka. 2 Bergelang perak pada kakinya. Alamat akan beroleh kebajikan. 3 Dirham dibelah dua. Alamat akan berkelahi. 4 Emas dan perak dan timah. Alamat sebarang kerjanya tiada menjadi. 5 Besi dipergelangannya. Alamat keras kerjanya. 6 Berjunjung timah. Alamat dukacita. 7 Emas bertatah permata atau manikam. Alamat beroleh kekayaan atau beroleh anak laki-laki. 8 Berkuda atau berpayung naik pada tempat tinggal. Alamat menjadi raja atau menjadi menteri jika ada asalnya atau menjadi penghulu jika asalnya rakyat. 9 Bertengkolok besar atau berbaju besar. Alamat akan menjadi penghulu besar. 10 Berikat pinggang. Alamat akan lanjut umurnya. 11 Berkain hijau. Alamatnya perkenan Allah Taala segala pekerjaannya. 12 Memakai kain putih atau hijau. Alamat petunjuk baik. 13 Memakai kain hitam. Alamat petunjuk tidak baik, serta meminta doa juga kepada Allah Taala. 14 Memakai kain merah. Alamat tiada baik juga petunjuknya. 15 Makan kain. Alamat beroleh laba besar akan dia. 16 Tali bayak di rumahnya. Alamat barang ditentunya diperolehi. 17 Bergelang kakinya. Alamat beroleh kebajikan. 18 Emas banyak di rumahnya. Alamat lepas daripada hutangnya atau pun hendak beroleh sahaya segeranya hendak dimurahkannya. 19 Memakai bulu kambing atau biri-biri. Alamat akan sakit tetapi segeranya akan sembuh. 20 Menjahit pelana kuda. Alamat berhimpun harta kepadanya. 21 Kain di punggungnya carik. Alamat keluarganya akan mati. 22 Bajunya carik. Alamat kematian.

No comments:

Post a Comment