Thursday, June 28, 2012

Segala Bagi Manusia

1 Jika bermimpi membantan bulu ketiaknya atau mencukur. Alamat lepas daripada hutangnya. 2 Jika bermimpi air liur bercampur dengan kerahaknya. Alamat hartanya akan hilang dan berkata-kata dengan dusta atau dengan orang dusta. 3 Jika bemimpi mukanya bergerak. Alamat rezekinya mahal. 4 Jika bermimpi dirinya mengurut orang atau orang mengurut dia. Alamat lepas daripada dukacita. 5 Jika bermimpi dirinya berilmu atau berjumpanya dengan orang yang berilmu. Alamat menjadi penghulu besar. 6 Jika bermimpi dirinya membuat berhala atau menyembah dia. Alamat pekerjaannya derhaka kepada Allah Taala. 7 Jika bermimpi dirinya menjadi binatang. Alamat akan sakit atau kebinasaan atau pun kehilangan. 8 Jika bermimpi rambutnya panjang. Alamat beroleh sahabat atau isteri. 9 Jika bermimpi dirinya terbang tinggi. Alamat beroleh laba atau rugi. 10 Bermimpi dirinya kidal atau perempuan atau berdarah. Alamat beroleh harta atau isteri atau beroleh anak. 11 Jika bermimpi dirinya kurus. Alamat beroleh harta. 12 Jika bermimpi memangkal rambutnya. Alamat bercerai dengan isterinya. 13 Jika bermimpi bertelanjang. Alamat lepasnya daripada dukacita. 14 Jika bermimpi membuang darah. Alamat penyakit akan hilang dari tubuhnya. 15 Jika bermimpi banyak keluar darah daripada tubuhnya. Alamat beroleh harta yang halal. 16 Jika bermimpi dirinya pendek. Alamat tiada jadi barang kerjanya. 17 Jika bermimpi dirinya gila. Alamat lepas daripada penyakit. 18 Jika bermimpi dirinya lekat getah. Alamat tiada sempurna barang kerjanya. 19 Jika bermimpi parasnya seperti paras perempuan. Alamat beroleh anak atau harta. 20 Jika bermimpi dirinya bersumpah. Alamat tiada baik tetapi mengapanya. 21 Jika bermimpi dirinya mati maka hidup pula. Alamat sebarang kehendaknya diperoleh. 22 Jika bermimpi dirinya mati. Alamat lanjut umurnya. 23 Jika bermimpi orang mati. Alamat akan payah atau berkelahi dengan orang atau pun beroleh harta dengan tiada pekerjaan. 24 Jika bermimpi dirinya dibawa orang akan kubur. Alamat beroleh kekayaan. 25 Jika bermimpi berpesan pada orang yang mati. Alamat barang kerjanya gendala. 26 Jika bermimpi menjadi raja. Alamat segala pekerjaan aniaya. 27 Jika bermimpi dirinya dibunuh orang. Alamat lanjut umurnya atau beroleh laba besar. 28 Jika bermimpi matanya tiada. Alamat singkat umurnya. 29 Jika bermimpi melihat kepala orang atau mata orang. Alamat beroleh emas. 30 Jika bermimpi terbang ke atas kayu atau barang tempat tinggi. Alamat bercerai dengan isterinya. 31 Jika bermimpi terbang. Alamat beroleh ilmu atau ianya beroleh kebajikan. 32 Jika bermimpi bulu ketiaknya banyak atau pun rambutnya. Alamat beroleh sentosanya. 33 Jika bermimpi ia berkata-kata dengan khalifah atau pun duduk dengan dia. Alamat barang katanya diturut orang. 34 Jika bermimpi dimurkai raja. Alamat keturunan (kekurangan) hartanya. 35 Jika bermimpi berbantah-bantah dengan khalifah jika ia menang. Alamat keras barang kerjanya. 36 Jika bermimpi digantung orang akan dia. Alamat lepas daripada hutangnya. 37 Jika bermimpi direnti orang lehernya. Alamat tiada dia menurut jalan agama maka segeralah ia taubat kepada Allah Taala supaya lepas daripada api neraka. 38 Jika bermimpi dirinya diperhamba orang hina. Alamat keturunan hartanya. * keturunan = kekurangan

No comments:

Post a Comment