Thursday, May 24, 2012

4 PERKARA TERSIRAT **********************

4 alamat orang cerdik: 1. Berani menempuh bahaya 2. Pandai bermanis muka dengan musuh 3. Pandai melihat kesempatan 4. Dapat menimbang pertimbangan orang lain 4 alamat orang beriman: 1. Meninggalkan maki 2. Menjauhi menyakiti hati orang 3. Lekas memberi ampun 4. Lama baru menjatuhkan hukuman 4 tanda orang berakal: 1. Cinta pada ilmu 2. Tidak berubah muka menerima umpat dan puji 3. Bagus jawabnya 4. Banyak benarnya 4 alamat orang rendah iman: 1. Membuka rahsia 2. Pendendam 3. Penggunjing 4. Memburukkan kawan 4 yang menimbulkan cinta: 1. Muka jernih 2. Sudi menolong 3. Sudi menghindarkan selisih 4. Menjauhi munafik 4 soal yang membawa keuntungan hidup: 1. Benar perbicaraannya 2. Malu melakukan pekerjaan yang tidak bermoral 3. Baik budinya 4. Suka berterima kasih 4 sempurna dengan 4: 1. Ilmu dengan larangan 2. Agama dengan taqwa 3. Amal dengan niat 4. Kemuliaan dengan kelebihan 4 mesti dijaga: 1. Teguh menjaga kehormatan 2. Redha menerima yg sedikit 3. Berbuat kebaikan setiap hari 4. Memelihara lidah 4 macam pencarian: 1. Pertama akal, ialah orang yang hidup dengan bertani 2. Pertengahan akal, orang yang hidup berdagang 3. Penghabisan akal, orang yang hidup membunuh 4. Kehilangan akal, mencari dengan tidak halal "REBUTLAH 5 PELUANG INI SEBELUM TIBA 5 RINTANGAN" * WAKTU KAYA SEBELUM MISKIN, * WAKTU SENANG SEBELUM SIBUK, * WAKTU SIHAT SEBELUM SAKIT, * WAKTU MUDA SEBELUM TUA DAN, * WAKTU HIDUP SEBELUM MATI"

No comments:

Post a Comment